Phụ kiện máy cắt dây ONA

Home VẬT TƯ EDM Phụ kiện máy cắt dây đồng Phụ kiện máy cắt dây ONA

Phụ kiện máy cắt dây ONA như đầu xỏ dây – WIRE GUIDE

KO 101, AE6999004(0.25) / AE6999006(0.10), AE6999008(0.30) / AE6999010(0.15) , AE6999012(0.20) Upper guide. KO 102 AE6999003(0.25) / AE6999005(0.10) , AE6999007(0.30) / AE6999009(0.15) , AE6999011(0.20) , Lower guide , KO 103 E69200039R00(0.25) / E69200033R00(0.10) , E69200041R00(0.30) / E69200035R00(0.15) , E69200037R00(0.20) , Upper guide. KS104 YO104, E69200040R00(0.25) / E69200034R00(0.10) , E69200042R00(0.30) / E69200036R00(0.15), E69200038R00(0.20), Lower guide .

Phụ kiện máy cắt dây ONA hợp kim dẫn điện – Power Feed Contact

KO 001 AE 66990003, Upper & Lower dia = 6.3 mm, 25.5 x 6mm(T). KO 002 AE 66990007 , Upper & Lower , dia = 8.2 mm , 25.5 x 6mm(T). KO 003. Upper & Lower, 16mm (OD) x 6mm(ID) x 8mm (T)

error: Không thể copy!!!