Phụ kiện máy cắt dây Mitsubishi

Home VẬT TƯ EDM Phụ kiện máy cắt dây đồng Phụ kiện máy cắt dây Mitsubishi

Phụ kiện máy cắt dây Mitsubishi bao gồm những vật tư thay thế trong quá trình vận hành như:

Đầu dẫn dây – WIRE GUIDE: KM101-1, KM101-2, KM102, KM103, KM104, KM106, KM107, KM108, KM109, KM110, KM111, KM112, KM113, KM114, KM117, KM120, KM122, KM124, KM125, KM126, KM127, KM128, KM131, KM132, KM133, KM146, KM147, KM148, KM149, KM150.

Phụ kiện máy cắt dây mitsubishi Hợp kim dẫn điện – POWER FEED

CONTACT: KM001 , KM002, KM005 , KM005G, KM009, KM009N, KM009G, KM009V, KM010, KM010AT, KM011, KM011P. Đầu phun nước – WATER NOZZLE: KM129C, KM129-1, KM129-2, KM130C, KM134, KM160C, KM160C-1
, KM160C-set, KM200, KM202A, KM202B, KM203, KM204, KM207, KM208, KM209, KM210, KM2101, KM2102, KM2103, KM211, KM212, KM215, KM216, KM216-1, KM217. Vật tư khác – – OTHERS: KM301, KM302, KM303, KM304, KM305, KM306, KM307, KM308, KM309, KM309-1, KM310, KM400, KM400-1, KM401, KM401-1, KM402, KM402-1, KM403, KM403-1KM404, KM404-1, KM404-2, KM405-Set, KM405, KM405-1, KM406-Set, KM406, KM406-1, KM407, KM408, KM409, KM410, KM420, KM420-1, KM421C, KM422, KM423, KM424, KM425, KM445, KM445-2, KM451, KM452, KM453-Set, KM453-1, KM453-2, KM453-3, KM453-5, KM454, KM454-Set, KM455, KM456, KM457, KM458, KM459, KM459-F-Set, KM459-1, KM459-2, KM459-3, KM459-4
, KM459-5, KM459-7, KM460
, KM461, KM462, KM463, KM463-1, KM470, KM471, KM481, KM481-1, Me482, Me483, Me484, Me486, Me488, Me489, Me490, Me491, M501, , KM501M
, KM501S
,
,
,

error: Không thể copy!!!