Phụ kiện máy cắt dây Hitachi

Home VẬT TƯ EDM Phụ kiện máy cắt dây đồng Phụ kiện máy cắt dây Hitachi

Phụ kiện máy cắt dây Hitachi – Đầu xỏ dây – WIRE GUIDE

KH101, KH102 Q1846(H101) / Q1848(H102), H1-CUT203,304,345,460 Q series – Manual, Upper(101)/Lower(102) Diameter: 0.105 – 0.335

KH103 H-CUT Series -Manual Upper & Lower Diameter: 0.105 – 0.335

Phụ kiện máy cắt dây Hitachi – POWER FEED CONTACT

KH001 (C202) upper & lower D=10.7 x 32 mmL / 203.304.345. 460.580.610

KH002 (C297) AWF upper & lower D=7.8 x 30 mmL / H-cut.230M.304P406P.508P.Q

KH005 (CC850) Power feed contact upper & lower 9 x 18 x 18 mm / H-cut.254RS.355RS

KH005G

(C016) Power feed contact upper & lower

9 x 18 x 18 mm – Tin coating / H-cut.254RS.355RS

Đầu phun nước – Nozzle

KH201 Water nozzle Hi-cut. 203.304.345.460

KH202 Water nozzle Hi-cut. 203.304.345.460

KH203 lower D=4 mm(C261) / D=6 mm(C260)

KH204 #Q6205 … (C372) Nozzle lower holder OD80 x ID7 x 46 mmL / Hi-cut.203M.Q series

KH205 #Q6201 … (C494) Water nozzle upper holder Hi-cut.203M.Q series

Chúng tôi còn cung cấp Dây đồng cho máy cắt dây, hạt ion cho máy cắt dây

Hi-cut.203M.Q series

error: Không thể copy!!!