Phụ kiện máy cắt dây SPM

Home VẬT TƯ EDM Phụ kiện máy cắt dây đồng Phụ kiện máy cắt dây SPM

Phụ kiện máy cắt dây SPM

– Đầu xỏ dây – WIRE GUIDE KM117 SP-320A UPPER & LOWER Diameter: 0.105 – 0.335. KM132 SP-430S,430P,640P,850P Upper Diameter: 0.105 – 0.335. KM133 SP-430S,430P,640P,850P Lower Diameter: 0.105 – 0.335
Phụ kiện máy cắt dây SPM – POWER FEED CONTACT KM001
SPM Old Model, Size: 7mm(OD) x 0.8mm(ID) x 22mmL, KF006

SPM New Model, size: 12x23x4mm T.

Phụ kiện máy cắt dây SPM – Đầu phun nước – Water Nozzle for SPM.

KM202 SP-430P UPPER 4mm, 4.5mm(ditch), KM207B SP-430P LOWER 4mm (Brass). KSP212 LOWER 4mm, New type.
Phụ kiện máy cắt dây SPM – Phụ kiện khác
– Other parts for SPM KSP301 An lsolator plate Upper
D = 58 x 119 x 20T ( ID : 36mm ), KSP302 An lsolator plate Lower
D = 79x75x15mm(T) – (Inside: 45.5x39mm), KSP303 An lsolator plate upper for new type & SP- 430P D = 41 x 74 x 22T, KSP304 An lsolator plate lower for new type & SP- 430P
D = 110 x 20T ( Inside: 32.5 x 40mm ), KSP400 Cutting Knife, KSP423 Aspiriator(Detector) Lower head, KSP501
Flange Bearing 16 x 8 x 5mm(T) & 18mm(F)

error: Không thể copy!!!