Phụ kiện máy cắt dây CHMER

Home VẬT TƯ EDM Phụ kiện máy cắt dây đồng Phụ kiện máy cắt dây CHMER

Phụ kiện máy cắt dây CHMER – đầu xỏ dây: – Wire Guide for CHMER

KCH101 – 3140001
Dia 0.11 ~ 0.31mm CW340/430/530/640/740/850/CW530S
Upper & Lower for Manuel type, Upper for AWT type
KCH102 3W53A92A
Dia 0.11 ~ 0.31mm CW340/430/530/640/740/850/CW530S
Lower for AWT type
KM108
Upper & Lower Set Screw, 0.40mm. KM113 Upper & Lower Set Screw, 0.40mm, KM117
Upper & Lower wire guide.
Phụ kiện máy cắt dây CHMER – Hợp kim dẫn điện- POWER FEED CONTACT
KCH001 Upper & Lower
7mm(OD) x 0.8mm(ID) x 20mmL
KCH010, KCH010G 4140029, Upper & Lower 18(W) x 35(L) x 5mm(T) CW340/430/530/640/740/850/CW530S
Phụ kiện máy cắt dây đồng – Đầu phun nước
– Water Nozzle for CHMER KCH201
UPPER Nozzle, 4mm, KM207
LOWER Nozzle, 4mm, KM202
UPPER Nozzle, 4mm.
Phụ kiện máy cắt dây CHMER – phụ kiện khác – Other parts for CHMER
KCH301 An lsolator plate Upper , KCH302 An lsolator plate Lower, KCH303 An lsolator plate upper for AWT , KCH304 An lsolator plate upper for AWT

error: Không thể copy!!!